Υδραυλική πρέσα τριπλής ενέργειας βαθειάς εξελάσεως CNC μέγιστο άνοιγμα 1600mm, διαδρομή σεπορτιού 1100mm, διαδρομή Β φάσεως 1100mm, διαδρομή αντίθληψης 600mm, διαστάσεις τραπεζιού 1400X1600mm.

Υδραυλική πρέσα τρiπλής ενέργειας βαθιάς εξελάσεως μέσω C.N.C. 150T-70T-70T.
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διαστάσεις τραπεζιού 800X600mm, μέγιστη διαδρομή 400mm, μέγιστη διαδρομή Α' φάσης 200mm, μέγιστη διαδρομή αντίθληψης 200mm, ισχύς κινητήρα 30HP.

Υδραυλική πρέσα 2500tn CNC χυτοχάλβδινη (αργυροχρυσοχοϊας). Διαστάσεις τραπεζιού 1250X1000mm, διαδρομή μέγιστη 400mm, διαδρομή αντίθλιψης 200mm, ισχύς κινητήρα 60Hp.

3, NATO AVE. ASPROPIRGOS TEL.: 210 5595004 - 210 5595073
Κατασκευή Ιστοσελίδων - Φιλοξενία - SEO - Προώθηση σε Μηχανές Αναζήτησης.